PARK MIEJSKI

2010-07-21

Po modernizacji parku na placu Piłsudskiego oraz Ogródka Jordanowskiego przyszedł czas na Park Miejski. W czerwcu br. wykonano w nim prace remontowo-modernizacyjne schodów terenowych. Obecnie w Parku Miejskim ma miejsce urządzanie zieleni - pielęgnacja i konserwacja drzew. Celem całego projektu renowacyjnego jest gospodarka drzewostanem, projekt nowych nasadzeń, wprowadzenie elementów małej architektury oraz uporządkowanie szaty roślinnej. Z pewnością po zakończeniu trwającej właśnie modernizacji liczba entuzjastów spacerów i wypoczynku w Parku Miejskim wzrośnie.