PARK MIEJSKI – POZYTYWNY WYNIK I ETAPU

2017-01-09

28 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, w czasie którego dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 01/2016, 02/2016, 03/2016 oraz 04/2016 i wyboru zadań do finansowania. W ramach naboru 01/2016 - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru, nasza gmina stara się o dofinansowanie w kwocie 405.692,00 zł na realizację zadania „Budowa placu zabaw, linarium oraz pergoli w ramach zagospodarowania Parku w Pyskowicach”. Leśna Kraina Górnego Śląska wysoko oceniła pyskowicki wniosek w ramach I etapu konkursu. Obecnie wniosek znajduje się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie rozstrzygnięty zostanie II, ostateczny etap procedury. O wynikach konkursu niezwłocznie Państwa poinformujemy. 

Leśna Kraina Górnego Śląska - logo