PARK SŁAWNYCH PYSKOWICZAN - "POLSKA DLA WSZYSTKICH"

2013-10-24

Szkoła Podstawowa nr 6 w Pyskowicach już po raz drugi wzięła udział w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polska dla wszystkich". Podczas historycznego happeningu, który odbył się 17 października br. w parku przy Pl. Piłsudskiego, promowano tolerancję, wielokulturowość oraz szacunek wobec innych. Przeszłość Pyskowic okazała się znakomitym pretekstem do promocji tolerancji. Prace wykonane przez artystkę-malarkę Zdzisławę Walczyk, przedstawiające portrety siedmiu postaci z historii miasta wraz z życiorysami, ustawiono na sztalugach w pyskowickim parku. Dodatkowo dla uczniów zorganizowano historyczną grę patrolową, a mieszkańcom rozdawano ulotki propagujące akcję "Polska dla wszystkich". Akcję zakończył przemarsz na grób ks. Johannesa Chrząszcza.