PARTNERSTWO Z EFS

2008-06-18

W dniu 16.06.2008r. w Pyskowicach miało miejsce podpisanie umowy o lokalnym partnerstwie na rzecz efektywnej realizacji zadań w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Partnerstwo zostało zawiązane przez podmioty zaliczane do różnych sektorów i działające w różnych dziedzinach, które połączyła wspólna wola współpracy na rzecz społeczności gminy Pyskowice jako Lokalne Partnerstwo.

Umowa została podpisana pomiędzy Urzędem Miejskim, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Żłobkiem Integracyjnym, Caritasem Diecezji Gliwickiej, Gimnazjum Nr 1, Zespołem Szkół, Szkołą Podstawową nr 6 i 4, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej oraz Pyskowickim Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Francuskiej.

Celem partnerstwa będzie inicjowanie i wsparcie działań prowadzące do tworzenia zespołów partnerskich, w celu dobrego przygotowania projektów i wniosków oraz kompleksowej i efektywnej realizacji zadań w obszarze PO KL.