PAŹDZIERNIKOWA SESJA RADY

2018-10-19

W czwartek 25 października br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się LIV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej.
4. Środki zewnętrzne – stopień ich pozyskania i wykorzystania przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne miasta.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. (druk nr 431).
6. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej i komisji Rady.
7. Sprawy organizacyjne.
8. Zamknięcie sesji.