Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Plebiscyt na Pyskowickiego Sportowca 2019 roku
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

PAŹDZIERNIKOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2015-10-16

W czwartek 22 października br. o godzinie 14.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II. Przedstawienie porządku obrad.

 

III. Przyjęcie protokołu z  XIII sesji Rady Miejskiej. 

 

IV. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie wyborów ławników Sądu Rejonowego w Gliwicach oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach:

      1) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach

      2) wyboru ławników Sądu Okręgowego w Gliwicach na okres kadencji 2016-2019

      3) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Gliwicach

      4)  wyboru ławników Sądu Rejonowego w Gliwicach na okres kadencji 2016-2019

 

V. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

VI. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

VII. Gospodarka niskoemisyjna w gminie.

 

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)      Programu współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”

2)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na modernizację oddziałów szpitalnych Szpitala w Pyskowicach sp z o.o 

3)      dokonania zmian budżetu miasta na 2015r. 

4)      dokonania zmian budżetu miasta na 2015r.

5)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 

 

IX. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta Pyskowice dot. analizy oświadczeń majątkowych. 

 

X. Sprawy organizacyjne.

 

XI. Zamknięcie sesji.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę