Od dzisiaj uchodźcy mogą składać wnioski o PESEL Co mieć ze sobą? / Від сьогодні біженці можуть подавати документи на PESEL (ідентифікаційний номер) Що потрібно мати з собою?

2022-03-16

W celu zapewnienia zalegalizowania pobytu obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przyjęto ustawę o pomocy dla nich. Umożliwia ona nadanie uprawnionym obywatelom Ukrainy, pozwalającego korzystać im z szeregu usług publicznych. W Pyskowicach wnioski przyjmuje Urząd Stanu Cywilnego przy ul.Strzelców Bytomskich 3.

Na białym tle informacja w j. polski i ukraińskim o rozpoczęciu przyjmowania wniosków w sprawie nadania numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy

PESEL o statusie UKR nadawany jest na wniosek zainteresowanego. Może go złożyć obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę Polski po 24 lutego, bezpośrednio z terytorium Ukrainy. Aby go złożyć należy mieć przy sobie:

  • paszport lub inne dokumenty pozwalające na weryfikacje danych,
  • fotografię o wymaganiach jak dla polskiego dowodu osobistego.

Osoby powyżej 12 roku życia składają również odciski palców

W przypadku braku dokumentów potwierdzających tożsamość dane ustala się na podstawie oświadczenia osoby i weryfikuje z rejestrami Straży Granicznej.

Przy składaniu wniosku osoby pełnoletnie mogą dodać swoje dane do Rejestru Danych Kontaktowych i wnioskować o profil zaufany. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ( dzieci) wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Jeżeli wniosek dotyczy dziecka do 12 roku życia to nie musi być ono obecne przy składaniu wniosku, z wyjątkiem sytuacji, w której ustalenie tożsamości dziecka następuje w oparciu o oświadczenie.


З метою легалізації перебування громадян України, які внаслідок бойових дій були змушені залишити країну походження та в’їхали на територію Республіки Польща, прийнято Закон про надання їм допомоги. Отримання ідентифікаційного номеру (PESEL) дасть можливість громадянам України, які мають до цього право, отримувати низку державних послуг. У Писковіцах прийом заяв здійснюється в РАГСі за адресою: Strzelców Bytomskich, 3.

Ідентифікаційний номер (PESEL) зі статусом UKR видається за заявою зацікавленої особи. Заяву може подати громадянин України, який перетнув польський кордон після 24 лютого, безпосередньо з території України. Щоб подати заяву, потрібно мати з собою:

  • паспорт або інші документи, що дозволяють перевірити дані,
  • фотографію з вимогами як до польської ID-картки.

Особи старші ніж 12 років надають також відбитки пальців

У разі відсутності документів, що підтверджують особу, дані визначаються на підставі декларації особи та звіряються з реєстрами прикордонної служби.

Під час подачі заяви повнолітні особи можуть додати свої дані до Реєстру контактних даних та подати заяву на створення довіреного профілю. Від імені недієздатної або обмежено дієздатної особи (дітей) заяву подає один із батьків, опікун, куратор, тимчасовий піклувальник, призначений судом опіки та піклування, або особа, яка фактично здійснює опіку над дитиною.

Якщо заява стосується дитини віком до 12 років, дитина не мусить бути присутня при поданні заяви, крім випадків, коли ідентифікація дитини здійснюється на підставі декларації.