Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Plebiscyt na Pyskowickiego Sportowca 2019 roku
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

PIENIĄDZE NA LOKALNE INICJATYWY

2008-03-26

Jak zdobyć pieniądze na lokalne inicjatywy społeczne? Pierwszym krokiem może być udział w otwartym i bezpłatnym seminarium, które 27 marca b.r. odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach.

Na zaproszenie Burmistrza Wacława Kęski do Pyskowic przyjadą specjaliści z Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Katowicach, którzy przybliżą możliwości wykorzystania środków z EFS przyznanych nam na lata 2007-2013.

Jakie to środki? Tylko w województwie śląskim do rozdysponowania jest kwota przekraczająca 730 mln euro. Z pieniędzy tych dofinansowywane będą projekty zorientowane m.in. na rozwój zasobów ludzkich, integrację społeczną, podnoszenie kwalifikacji, pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Wiele działań można sfinansować z EFS w  100%, ponieważ nie zawsze wymagany jest wkład własny. Ułatwione są także procedury związane ze składaniem wniosku. W tworzeniu i realizacji projektów można też liczyć na bezpłatną pomoc specjalistów.

Pyskowickie seminarium adresowane jest do wszystkich podmiotów mogących aplikować o dotacje z EFS z terenu powiatu gliwickiego a w szczególności do przedstawicieli: organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych służb zatrudnienia, szkół i instytucji szkoleniowych, związków zawodowych, organizacji pracodawców i bezrobotnych, jednostek naukowych oraz sektora MŚP. Tematyka wystąpień opracowana jest z myślą o osobach, które wcześniej nie zetknęły się z tą problematyką a są zainteresowane możliwościami

sfinansowania swych projektów z EFS.

Chęć udziału w seminarium można zgłaszać w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach pod nr tel.: 032 332 60 77.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę