PIERWSZA SESJA NOWEJ RADY MIEJSKIEJ

2018-11-20

We wtorek 20 listopada br. o godz. 14.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, odbędzie się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Pyskowicach, podczas której radni oraz nowo wybrany burmistrz złożą ślubowania.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
  2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
  3. Ślubowanie Radnych.
  4. Ślubowanie Burmistrza Miasta Pyskowice.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady.
  6. Zakończenie obrad Sesji.