PIT PRZEZ INTERNET

2012-02-07

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach zachęca do skorzystania z możliwości rozliczenia się w formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego. Za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu można składać następujące deklaracje podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A za 2011r. oraz wniosek PIT-16 w 2012r.

Do wysłania powyższych formularzy należy:

- posiadać dostęp do Internetu,

- przygotować dane takie jak: NIP/PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym za 2010r. - zabezpieczają one autentyczność składanej deklaracji.

 

Dalej wystarczy 5 kroków:

1.wejdź na stronę www.e-deklaracje.gov.pl i pobierz z zakładki Do pobrania aplikację desktopową e-Deklaracje lub pobierz właściwy formularz z zakładki Formularze,

2.wypełnij formularz,

3.„podpisz go" wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2010r.

4.wyślij dokument,

5.pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.

 

W przypadku pojawienia się wątpliwości zawsze można skorzystać z instrukcji wypełniania zeznań „krok po kroku" zamieszczonej na stronie www.e-deklaracje.gov.pl

 

Korzyści wynikające ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:

- oszczędność czasu,

- niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,

- łatwość wypełnienia,

- bezpieczeństwo przesyłanych danych,

- gwarancja poprawności składanej deklaracji,

- szybszy zwrot nadpłaty,

- ochrona środowiska,

- otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.