PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

2015-05-07

Miasto Pyskowice przystąpiło do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej" (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego. Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości miasta Pyskowice w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez miasto lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców. Więcej informacji o PGN oraz ankiety: Gospodarka Komunalna/Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.