Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

"PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ" - SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI

2015-03-05

W związku z przystąpieniem Gminy Pyskowice do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" 10 marca br. (wtorek) o godz. 10.00 w sali nr 13 Urzędu Miejskiego w Pyskowicach odbędzie się spotkanie mające na celu uszczegółowienie zadań wynikających z realizacji projektu. Jednym z założeń projektu jest podłączenie budynków wielorodzinnych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie wszystkich zainteresowanych mieszkańców Pyskowic. 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego czyli:
 redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 redukcji zużycia energii finalnej,
 poprawy jakości powietrza
 zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

 

Umieszczenie podmiotu w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi zgłaszającym pozyskiwanie dofinansowania w konkursach m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w latach 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę