Plan pracy pyskowickich szkół podstawowych w tygodniu 29.04.-03.05.

2019-04-26

Ze względu na święta majowe przypadające w przyszłym tygodniu podajemy szczegółowy plan pracy pyskowickich szkół podstawowych w tygodniu 29.04.-03.05.

Szkoła Podstawowa nr 3 

29-30.04. - zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem lekcji.
02.05. - wolne od zajęć dydaktycznych.
W dni wolne od zajęć dydaktycznych dyżur pełni świetlica szkolna (zajęcia opiekuńcze). 

Szkoła Podstawowa nr 4
29-30.04. - wolne od zajęć dydaktycznych.
02.05. - wolne od zajęć dydaktycznych.
W dni wolne od zajęć dydaktycznych dyżur pełni świetlica szkolna (zajęcia opiekuńcze). 

Szkoła Podstawowa nr 5
29-30.04. - zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem lekcji.
02.05. - wolne od zajęć dydaktycznych.
W dni wolne od zajęć dydaktycznych dyżur pełni świetlica szkolna (zajęcia opiekuńcze).

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
29-30.04. - wolne od zajęć dydaktycznych.
02.05. - wolne od zajęć dydaktycznych.
W dni wolne od zajęć dydaktycznych dyżur pełni świetlica szkolna (zajęcia opiekuńcze).