ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

2016-10-10

Burmistrz Pyskowic, zgodnie z zapisami art. 19 ustawy Prawo Energetyczne przystąpił do opracowania Projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pyskowice na lata 2016 – 2031. Projekt założeń, zgodnie z art. 19 ust.6 Ustawy Prawo energetyczne, będzie wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni od 12 października do 2 listopada br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, pokój 309 oraz będzie udostępniony w zakładce: Gospodarka Komunalna/Ekologia

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy będą miały prawo składać wnioski i uwagi do projektu założeń przez okres wyłożenia projektu. Uwagi należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego.