Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Uchwała Krajobrazowa


PODSUMOWANIE PRZEPROWADZNIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH


 

Od 22 lutego 2019 r. do 22 marca 2019 r., na terenie gminy Pyskowice zostały przeprowadzone w formie pisemnej (ankieta) konsultacje społeczne dotyczące "uchwały krajobrazowej".
W terminie przewidzianym Zarządzeniem Burmistrza Pyskowic wpłynęło łącznie 78 ankiet.
Opinie mieszkańców wyrażone w ankiecie pomogą opracować dokument spełniający oczekiwania mieszkańców w kwestii lokalizacji reklam i poprawy ładu przestrzennego w mieście.

Pełny protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych, zamieszczamy poniżej do pobrania.

 


Na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miejska w Pyskowicach w dniu 24 listopada 2016 r. podjęła uchwałę XXVII/196/2016 w sprawie przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ... ". Podstawę do takich regulacji dała uchwalona przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 24 kwietnia 2015 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu - tzw. „ustawa krajobrazowa ". Ma ona na celu ochronę krajobrazu poprzez kompleksowe podejście do dotychczas rozproszonych zagadnień dotyczących tej ochrony.
Przedmiotem regulacji tzw. „uchwały krajobrazowej" jest ustalenie zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Pyskowice obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
Tzw. „uchwała krajobrazowa" docelowo określi nie tylko warunki i zasady sytuowania reklam, małej architektury i ogrodzeń w mieście, ale przede wszystkim wskaże termin dostosowania istniejących reklam i ogrodzeń do nowych przepisów.

Wprowadzenie jednolitych zasad porządkowania przestrzeni miasta oraz konsekwentne dążenie do ich realizacji ma doprowadzić do zespolenia poszczególnych fragmentów miasta i poprawy jego estetyki.

Sporządzone w procesie regulacje dadzą możliwość uporządkowania chaosu reklamowego w przestrzeni publicznej. Niewątpliwie konieczne są przepisy służące uporządkowaniu i przeciwdziałaniu degradacji przestrzeni publicznej oraz dążące do zwiększenia dbałości o jakość tych przestrzeni na terenie miasta Pyskowice.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która jest jednym z elementów konsultacji społecznych w ramach tworzenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie naszego miasta w granicach administracyjnych. Pragniemy poznać Państwa opinie w tym temacie, aby móc wspólnie z Państwem uporządkować krajobraz Pyskowic.

Wypełnione formularze, do dnia 22 marca, można złożyć do urn wystawionych w:

1) holu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub w pok. 334, II piętro w godzinach pracy Urzędu;

2) Miejskiej Bibliotece Publicznej - Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych plac Józefa Piłsudskiego;

3) Miejskiej Bibliotece Publicznej - filia nr 1 ul. Traugutta 53.

Ponadto wypełnione ankiety można przesyłać:

1) na adres Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice;

2) w formie zeskanowanej na adres e-mail: info@pyskowice.pl.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Unia Europejska - Pozyskane dotacje
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę