Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Wybory prezydenckie 2020
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Uchwała Krajobrazowa


PODSUMOWANIE PRZEPROWADZNIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH


 

Od 22 lutego 2019 r. do 22 marca 2019 r., na terenie gminy Pyskowice zostały przeprowadzone w formie pisemnej (ankieta) konsultacje społeczne dotyczące "uchwały krajobrazowej".
W terminie przewidzianym Zarządzeniem Burmistrza Pyskowic wpłynęło łącznie 78 ankiet.
Opinie mieszkańców wyrażone w ankiecie pomogą opracować dokument spełniający oczekiwania mieszkańców w kwestii lokalizacji reklam i poprawy ładu przestrzennego w mieście.

Pełny protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych, zamieszczamy poniżej do pobrania.

 


Na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miejska w Pyskowicach w dniu 24 listopada 2016 r. podjęła uchwałę XXVII/196/2016 w sprawie przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ... ". Podstawę do takich regulacji dała uchwalona przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 24 kwietnia 2015 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu - tzw. „ustawa krajobrazowa ". Ma ona na celu ochronę krajobrazu poprzez kompleksowe podejście do dotychczas rozproszonych zagadnień dotyczących tej ochrony.
Przedmiotem regulacji tzw. „uchwały krajobrazowej" jest ustalenie zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Pyskowice obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
Tzw. „uchwała krajobrazowa" docelowo określi nie tylko warunki i zasady sytuowania reklam, małej architektury i ogrodzeń w mieście, ale przede wszystkim wskaże termin dostosowania istniejących reklam i ogrodzeń do nowych przepisów.

Wprowadzenie jednolitych zasad porządkowania przestrzeni miasta oraz konsekwentne dążenie do ich realizacji ma doprowadzić do zespolenia poszczególnych fragmentów miasta i poprawy jego estetyki.

Sporządzone w procesie regulacje dadzą możliwość uporządkowania chaosu reklamowego w przestrzeni publicznej. Niewątpliwie konieczne są przepisy służące uporządkowaniu i przeciwdziałaniu degradacji przestrzeni publicznej oraz dążące do zwiększenia dbałości o jakość tych przestrzeni na terenie miasta Pyskowice.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która jest jednym z elementów konsultacji społecznych w ramach tworzenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie naszego miasta w granicach administracyjnych. Pragniemy poznać Państwa opinie w tym temacie, aby móc wspólnie z Państwem uporządkować krajobraz Pyskowic.

Wypełnione formularze, do dnia 22 marca, można złożyć do urn wystawionych w:

1) holu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub w pok. 334, II piętro w godzinach pracy Urzędu;

2) Miejskiej Bibliotece Publicznej - Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych plac Józefa Piłsudskiego;

3) Miejskiej Bibliotece Publicznej - filia nr 1 ul. Traugutta 53.

Ponadto wypełnione ankiety można przesyłać:

1) na adres Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice;

2) w formie zeskanowanej na adres e-mail: info@pyskowice.pl.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę