Plany budowy szkolnej hali sportowej z dofinansowaniem

2023-05-22

Dzisiaj, 22 maja, w trakcie uroczystości na boisku Szkoły Podstawowej nr 4 wojewoda śląski Jarosław Wieczorek przekazał symboliczny czek na kwotę 2,8 mln z przeznaczeniem na budowę hali gimnastycznej dla uczniów placówki. W wydarzeniu wzięli również udział poseł Jarosław Gonciarz, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Bartłomiej Kowalski, przedstawiciele powiatu gliwickiego oraz oczywiście jako gospodarz burmistrz Pyskowic Adam Wójcik.

Zdjęcie grupowe uczestników spotkania, na boisku przy Szkole Podstawowej nr 4. w tle widoczny budynek szkoły

Plany zakładają budowę hali gimnastycznej z boiskiem o wymiarach 20 x 40 m wraz z zespołem szatniowo – sanitarnym. Powierzchnia boiska pozwoli na prowadzenie meczów piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej oraz nożnej. Obiekt ma zostać wyposażony w wykładzinę uniwersalną, odpowiednią dla rozgrywek sportowych, zajęć dla rolkarzy, treningów strzelniczych, imprez artystycznych. Obiekt zostanie połączony przewiązką z budynkiem szkoły.

Zdanie wpłynie na podniesienie komfortu edukacyjnego uczniów oraz przysłuży się zdrowiu mieszkańców, gdyż hala w założeniu ma być otwarta również w godzinach popołudniowych oraz w weekendy dla wszystkich zainteresowanych aktywnością sportową. Celami inwestycji są również: wyrównywanie dysproporcji w dostępie do edukacji szkolnej na obszarze miasta, modernizacja przestarzałej infrastruktury sportowej i podniesienia jakości i komfortu procesu edukacyjnego - przekładające się na wyniki egzaminów i poziom kultury fizycznej uczniów. Obiekt zostanie dostosowany do osób o szczególnych potrzebach, co jest bezpośrednią formą wsparcia dla przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu grup szczególnie zagrożonych.

Realizacja projektu planowana jest na przyszły rok, a szacowane koszty wynoszą 6,8 mln zł. Na brakującą część złożą się środki miasta oraz ewentualnie pozyskane z innych źródeł.

Dofinansowanie w kwocie 2,8 mln zł pochodzi z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Olimpia”, obejmującego budowę przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich.

Miło nam także poinformować, że również uczniowie Zespołu Szkół im.M.Konopnickiej będą mogli korzystać z nowej, własnej hali sportowej. Powiat Gliwicki, który jest organem założycielskim szkoły, pozyskał na ten cel dofinansowanie z tego samego programu „Olimpia”. Koszty inwestycji szacowane są na 3,3 mln zł, a pomoc z ministerstwa wyniosła 2,4 mln zł.