PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

2012-01-10

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2012 roku nastąpiła zmiana wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych, Dz.U. z 2011 roku nr 293, poz. 1731). Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami środków transportowych zobowiązane są do dnia 15 lutego 2012 roku złożyć deklarację na podatek od środków transportowych (DT-1) na rok bieżący oraz uiścić 1. ratę podatku od środków transportowych. Druki deklaracji dostępne w dziale Podatki  oraz w pokoju nr 210 Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.