Podatki 2020

W związku z tym, że zmiany te mogą mieć wpływ na znaczny wzrost (szczególnie w sytuacji zmiany klasyfikacji użytków rolnych na budowlane) lub spadek wysokości zobowiązań podatkowych, prosimy o pilne zapoznanie się z ich treścią (ewidencję gruntów i budynków prowadzi Starostwo Powiatowe w Gliwicach, tel. 32 332 66 00).

Jednocześnie Burmistrz Miasta Pyskowice przypomina o obowiązku złożenia  informacji (deklaracji) podatkowych  przez podatników, u których zmieniły się zapisy w rejestrze ewidencji gruntów i budynków.

Dodatkowe informacje związane z wypełnieniem odpowiedniego formularza podatkowego można uzyskać pod  nr tel. 32 332 60 34.

 


Wsparcie dla przedsiębiorców w związku z COVID-19 - termin obowiązywania do 30.06.2020 r.

W komplecie dokumentów muszą się również znaleźć: informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami ZIN1, ZIN2, ZIN3 oraz deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami ZDN1 i ZDN2.

 


 Podatki 2020

 


NUMER RACHUNKU BANKOWEGO GMINY PYSKOWICE: PKO BP S.A. nr 62 1020 2528 0000 0102 0480 4953.