PODSUMOWANIE OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ" W PYSKOWICACH

2008-12-16

Celem akcji jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do tego, aby umiały wykorzystać swój wolny czas, rozwijać swoje możliwości i talenty. Do kampanii nasza Gmina przystąpiła po raz trzeci. Zaangażowanie wykazały szkoły podstawowe i gimnazjalne, gdzie pod okiem pedagogów zorganizowano szereg konkursów, imprez sportowych oraz zajęć profilaktycznych.

Hasło przewodnie tegorocznej kampanii dla szkół podstawowych brzmiało „W poszukiwaniu kwiatu paproci". Za główny cel stawiało poczucie własnej wartości, czerpanie siły do unikania zachowań ryzykownych, podnoszenia sprawności fizycznej i prowadzenie zdrowego stylu życia.

Natomiast gimnazjalistom towarzyszyło hasło „Zdobywamy Mount Everest" symbolizujące nieprzeciętne cele oraz odpowiedzialność za każdy krok na drodze do realizacji celów życiowych.

Poza programowymi konkursami oferowanymi przez organizatorów przeprowadzono szereg rozgrywek sportowych połączonych z pogadankami profilaktycznymi, m.in. biegi przełajowe, rzut do celu, skok w dal, gry zespołowe tj. piłka nożna i ręczna. Znalazła się również propozycja skierowana do rodziców. Podczas indywidualnych spotkań u psychologa i pedagoga szkolnego otrzymali oni ulotki z kampanii, których treści zwracały uwagę na problem spędzania czasu wolnego ze swoimi dziećmi. Wśród przedsiębiorców handlujących alkoholem na terenie naszego miasta, uczniowie pyskowickich szkół wraz z opiekunami rozprowadzali materiały propagujące przestrzeganie prawa w sprzedawaniu używek W miasto wyruszyła również grupa uczniów, która wręczała kierowcom ulotki propagujące zachowanie trzeźwości za kierownicą.

Laureatami tegorocznej akcji zostali:

- Justyna Marczewska z Gimnazjum nr 2

- Magdalena Telepko z Gimnazjum nr 2

- Karolina Szczygieł z Gimnazjum nr 2

- Julia Słomska z Szkoły Podstawowej nr 5

- Kamil Kołasiński z Gimnazjum nr 2

- Łukasz Jonkisz z Zespołu Szkół Specjalnych

- Kamil Książek z Szkoły Podstawowej nr 6

- Klasa II c z Gimnazjum nr 1

- Grupa Profilaktyczna z Gimnazjum nr 1

- Klasa I f z Gimnazjum nr 1

- Świetlica Szkolna przy Szkole Podstawowej nr 4

Nagrody ufundowane przez Głównego Organizatora - Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania oraz Burmistrza Miasta Pyskowice wkrótce zostaną wręczone zwycięzcom.
Dziękujemy wszystkim za udział i gratulujemy!