PODZIĘKOWANIA DLA PYSKOWIC

2010-11-29

Gmina Pyskowice na ręce Burmistrza Wacława Kęski otrzymała oficjalny list z wyrazami wdzięczności od Gminy Czechowice-Dziedzice, podpisany przez Burmistrza Mariana Błachutę, za okazane wsparcie i solidarność podczas tegorocznej powodzi oraz za udzieloną pomoc finansową, która pomogła zwalczyć skutki niszczycielskiego żywiołu.