POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE W PYSKOWICACH

2010-05-17

W związku z intensywnymi opadami deszczu i gwałtownymi wzrostami stanów wód w rzekach województwa śląskiego oraz pogarszającą się sytuacją powodziową w naszym mieście burmistrz Wacław Kęska wydał zarządzenie dotyczące wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego w Pyskowicach.

Podczas zebrania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które zwołał burmistrz Wacław Kęska, przeanalizowana została sytuacja zagrożenia powodziowego w mieście. Burmistrz zobowiązał MZZK do podjęcia niezbędnych czynności w celu zminimalizowania skutków powodzi.Trwa intensywna współpraca ze wszystkimi służbami, a w szczególności z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Pyskowicach. Patrole Straży Miejskiej cały czas pracują w najbardziej zagrożonych rejonach miasta.

Apelujemy o zgłaszania wszelkich przypadków zagrożenia powodzią pod numery telefonów:

Straż Miejska: 986

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego: 603 680 090

 

Zarządzenie Nr RZ0151-SO/83/10 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego w mieście Pyskowice.