POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE

2013-05-28

W Pyskowicach został uruchomiony „punkt", w którym należy zgłaszać zapotrzebowanie na pojemniki przeznaczone na odpady komunalne zmieszane. „Punkt" mieści się w Pyskowicach przy ul. Zaolszany 3 (baza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.). Zgłoszać można się do 15.07.2013r.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu (32) 233-26-01, soboty telefonicznie w godzinach od 10.00 do 12.00 pod numerem telefonu (32) 233-98-10. Po 15.07.2013 r. zgłoszeń tych będzie można dokonywać w godzinach pracy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

UWAGA! Mieszkańcy, którzy w chwili obecnej posiadają już pojemniki, które otrzymali od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach na podstawie wcześniej zawartych umów, nie oddają ich. Zgłoszeń dokonują jedynie mieszkańcy, którzy nie posiadają  pojemników na odpady komunalne zmieszane.