POLSKA BIEGA

2011-04-15

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Pyskowic i okolic do udziału w ogólnopolskiej akcji „POLSKA BIEGA". Bieg wiosny 2011 odbędzie się 6 maja br. o godz. 16.00 (weryfikacja uczestników biegu od godz. 15.00). Trasa Biegu rozpoczynać się będzie obok placu, przy zbiegu ulic Dworcowej i Wieczorka. Przebiegać będzie drogami polnymi w kierunku Sroczej Góry i z powrotem. Długość trasy: od 400 do 3200m (w zależności od wieku uczestnika). Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody!

Zapisy przyjmowane są w Urzędzie Miejskim, pok. 102 lub telefonicznie tel. 332 60 77, w terminie do 02.05.br. ORGANIZATORZY: Rada Miejska, Burmistrz Miasta, MOKiS, szkoły. Do udziału w imprezie zapraszamy również miłośników marszu z kijkami - Nordic Walking.

 

 REGULAMIN BIEGU WIOSNY 2011 W PYSKOWICACH

 

1. CEL WYŚCIGU
- promocja miasta Pyskowice,
- popularyzacja biegu wśród mieszkańców,
- promowanie zdrowego trybu życia,
- przyjemne spędzanie wolnego czasu.

 

2. TERMIN I MIEJSCE
- 06.05.2011r. godz. 16.00, Pyskowice, plac przy zbiegu ulic Dworcowej i Wieczorka.
Bieg drogami polnymi w kierunku Sroczej Góry,
- weryfikacja uczestników biegu od godz. 15.00.

 

3. UCZESTNICTWO
W biegu mogą startować wszyscy chętni legitymujący się dobrym zdrowiem, mieszkańcy Pyskowic i okolic bez względu na wiek, którzy dokonają zgłoszenia w Urzędzie Miejskim pok.102 lub telefonicznie tel. 332 60 77, w terminie do 02.05.br.

 

4. ORGANIZATOR
- Rada Miejska, Burmistrz Miasta Pyskowice, MOKiS, szkoły.

 

5. KATEGORIE WIEKOWE
Każdy zawodnik przed linią startu otrzyma numer startowy wraz z imieniem i nazwiskiem zawodnika odpowiadający poszczególnej kategorii.
- KATEGORIA I - dziewczęta - rocznik 2002 i młodsze (9 lat i młodsze), kl. I i II
- KATEGORIA II - chłopcy - rocznik 2002 i młodsi (9 lat i młodsi), kl. I i II
- KATEGORIA III - dziewczęta - rocznik 2001 - 2000 (10 - 11 lat), kl. III i IV
- KATEGORIA IV - chłopcy - rocznik 2001 - 2000 (10 - 11 lat), kl. III i IV
- KATEGORIA V - dziewczęta - rocznik 1999 - 1998 (12- 13 lat), kl. V i VI
- KATEGORIA VI - chłopcy - rocznik 1999 - 1998 (12- 13 lat), kl. V i VI
- KATEGORIA VII - dziewczęta - rocznik 1997 - 1995 (14 - 16 lat -gimnazjaliści)
- KATEGORIA VIII - chłopcy - rocznik 1997 - 1995 (14 - 16 lat -gimnazjaliści)
- KATEGORIA IX - kobiety - rocznik 1994 - 1981 (17 - 30 lat -ze szkół ponadgimnazjalnych i starsze)
- KATEGORIA X - mężczyźni - rocznik 1994 - 1981 (17 - 30 lat -ze szkół  ponadgimnazjalnych i starsi)
- KATEGORIA XI - kobiety - rocznik 1980 i starsze (31 lat i starsze)
- KATEGORIA XII - mężczyźni - rocznik 1980 i starsi (31 lat i starsi)
- KATEGORIA NORDIC WALKING (marsz z kijkami) - wszyscy chętni bez względu na wiek

6. DYSTANS
- kategoria I - IV - 400 m
- kategorie V - XII, Nordic Walking - 3200 m

 

7. NAGRODY
W kategoriach I - XII za miejsca 1-3 nagrody rzeczowe.
W kategorii Nordic Walking losowane będą 3 nagrody rzeczowe spośród wszystkich  uczestników tej kategorii.
Każdy zawodnik otrzyma upominek i certyfikat uczestnictwa.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- wyścig zostanie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne,
- uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych  roszczeń do organizatora w razie wystąpienia zdarzeń losowych,
- osoby do lat 18 startują za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów,
- organizator zapewnia opiekę medyczną podczas Biegu,
- za rzeczy utracone, organizator nie ponosi odpowiedzialności,
- każdy zawodnik po minięciu linii mety oddaje numer startowy,
- uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.