POLSKA BIEGA - BIEG WIOSNY 2012

2012-05-08

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Pyskowic i okolic do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji „POLSKA BIEGA", w ramach której 18 maja o godz. 16.00 (weryfikacja uczestników biegu od godz. 15.00) odbędzie się w Pyskowicach Bieg Wiosny 2012.  Trasa Biegu rozpoczynać się będzie obok placu przy zbiegu ulic Dworcowej i Wieczorka. Przebiegać będzie drogami polnymi w kierunku Sroczej Góry i z powrotem. Długość trasy: od 400 do 3200m (w zależności od wieku uczestnika). Do udziału w imprezie zapraszamy również miłośników marszu z kijkami - Nordic Walking. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody, a dla każdego uczestnika niespodzianka! Zapisy przyjmowane są w Urzędzie Miejskim, pok. 102 lub telefonicznie tel. (32) 332 60 77, w terminie do 15.05.br.

REGULAMIN BIEGU WIOSNY 2012 W PYSKOWICACH:

 

1. CEL WYŚCIGU:
- promocja miasta Pyskowice,
- popularyzacja biegu wśród mieszkańców,
- promowanie zdrowego trybu życia,
- przyjemne spędzanie wolnego czasu.

 

2. TERMIN I MIEJSCE:
- 18.05.2012r. godz. 16.00, Pyskowice, plac przy zbiegu ulic Dworcowej i Wieczorka.
Bieg drogami polnymi w kierunku Sroczej Góry
- weryfikacja uczestników biegu od godz. 15.00

 

3. UCZESTNICTWO:
W biegu mogą startować wszyscy chętni legitymujący się dobrym zdrowiem, mieszkańcy Pyskowic i okolic bez względu na wiek, którzy dokonają zgłoszenia w Urzędzie Miejskim pok.102 lub telefonicznie tel. 332 60 77, w terminie do 15.05.br.

 

4. ORGANIZATOR:
- Rada Miejska, Burmistrz Miasta Pyskowice, MOKiS, szkoły.

 

5. KATEGORIE WIEKOWE:
Każdy zawodnik przed linią startu otrzyma numer startowy wraz z imieniem i nazwiskiem zawodnika odpowiadający poszczególnej kategorii.
- KATEGORIA I - dziewczęta - rocznik 2003 i młodsze (9 lat i młodsze)
- KATEGORIA II - chłopcy - rocznik 2003 i młodsi (9 lat i młodsi)
- KATEGORIA III - dziewczęta - rocznik 2002 - 2001 (10 - 11 lat)
- KATEGORIA IV - chłopcy - rocznik 2002 - 2001 (10 - 11 lat)
- KATEGORIA V - dziewczęta - rocznik 2000 - 1999 (12- 13 lat)
- KATEGORIA VI - chłopcy - rocznik 2000 - 1999 (12- 13 lat)
- KATEGORIA VII - dziewczęta - rocznik 1998 - 1996 (14 - 16 lat -gimnazjaliści)
- KATEGORIA VIII - chłopcy - rocznik 1998 - 1996 (14 - 16 lat -gimnazjaliści)
- KATEGORIA IX - kobiety - rocznik 1995 - 1987 (17 - 25 lat -ze szkół ponadgimnazjalnych i starsze)
- KATEGORIA X - mężczyźni - rocznik 1995 - 1987 (17 - 25 lat -ze szkół ponadgimnazjalnych i starsi)
- KATEGORIA XI - kobiety - rocznik 1986 i starsze (26 lat i starsze)
- KATEGORIA XII - mężczyźni - rocznik 1986 i starsi (26 lat i starsi)
- KATEGORIA NORDIC WALKING (marsz z kijkami) - wszyscy chętni bez względu na wiek

6. DYSTANS:
- kategoria I - IV - 400 m
- kategorie V - XII, Nordic Walking - 3200 m

 

7. NAGRODY:
W kategoriach I - XII za miejsca 1-3 nagrody rzeczowe.
W kategorii Nordic Walking losowane będą 3 nagrody rzeczowe spośród wszystkich uczestników tej kategorii. Każdy zawodnik otrzyma upominek i certyfikat uczestnictwa.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- wyścig zostanie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne,
- uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń do organizatora w razie wystąpienia zdarzeń losowych,
- osoby do lat 18 startują za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
- organizator zapewnia opiekę medyczną podczas Biegu
- za rzeczy utracone, organizator nie ponosi odpowiedzialności
- każdy zawodnik po minięciu linii mety oddaje numer startowy
- uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora