POLSKA BIEGA – PYSKOWICKI BIEG WIOSNY 2013

2013-05-08

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Pyskowic i okolic do udziału w ogólnopolskiej akcji „Polska Biega", w ramach której 24 maja br. o godz. 16.00 (weryfikacja uczestników biegu od godz. 15.00) odbędzie się po raz kolejny pyskowicki Bieg Wiosny. Bieg rozpocznie się obok placu przy zbiegu ulic Dworcowej i Wieczorka. Przebiegać będzie drogami polnymi w kierunku Sroczej Góry i z powrotem. Długość trasy: od 400 do 3200 m w zależności od wieku uczestnika. Do udziału w imprezie zapraszamy również miłośników marszu z kijkami – Nordic Walking. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody, a na każdego uczestnika czekać będzie niespodzianka. Zapisy przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, pok. 102 lub telefonicznie (32) 332 60 77 do 22 maja br. Organizatorzy: Rada Miejska, Burmistrz Miasta, MOKiS, szkoły.

REGULAMIN BIEGU WIOSNY 2013 W PYSKOWICACH:

 

CEL WYŚCIGU

- promocja miasta Pyskowice,

- popularyzacja biegu wśród mieszkańców,

- promowanie zdrowego trybu życia,

- przyjemne spędzanie wolnego czasu.

 

TERMIN I MIEJSCE

- 24.05.2013r. godz. 16.00, Pyskowice, plac przy zbiegu ulic Dworcowej i Wieczorka. Bieg drogami polnymi w kierunku Sroczej Góry.

- weryfikacja uczestników biegu od godz. 15.00

 

ORGANIZATOR

- Rada Miejska, Burmistrz Miasta Pyskowice, MOKiS, szkoły

 

UCZESTNICTWO

W biegu mogą startować wszyscy chętni legitymujący się dobrym zdrowiem, mieszkańcy Pyskowic i okolic bez względu na wiek, którzy dokonają zgłoszenia w Urzędzie Miejskim pok.102 lub telefonicznie (32) 332 60 77, do 22.05.br.

 

WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

Weryfikacja uczestników biegu rozpocznie się o godz. 15.00. Każdy zawodnik przed linią startu otrzyma numer startowy, który oddaje po minięciu linii mety. Każdy zawodnik, który mija linię mety obowiązkowo chwyta linę i trzyma ją tak długo póki nie zostanie spisany przez sędziego.

 

KATEGORIE WIEKOWE

- KATEGORIA I - dziewczęta - rocznik 2004 i młodsze   (9 lat i młodsze)

- KATEGORIA II –  chłopcy - rocznik 2004 i młodsi   (9 lat i młodsi)

- KATEGORIA III – dziewczęta - rocznik 2003 - 2002   (10 - 11 lat)

- KATEGORIA IV – chłopcy - rocznik 2003 - 2002   (10 - 11 lat)

- KATEGORIA V – dziewczęta – rocznik 2001 – 2000   (12- 13 lat)

- KATEGORIA VI – chłopcy – rocznik 2001 – 2000 (12- 13 lat)

- KATEGORIA VII – dziewczęta - rocznik 1999 - 1997    (14 - 16 lat -gimnazjaliści)

- KATEGORIA VIII – chłopcy - rocznik 1999 - 1997    (14 - 16 lat -gimnazjaliści)

- KATEGORIA IX – kobiety - rocznik 1996 - 1988   (17 - 25 lat)

- KATEGORIA X – mężczyźni - rocznik 1996 - 1988   (17 - 25 lat)

- KATEGORIA XI – kobiety - rocznik 1987 i starsze  (26 lat i starsze)

- KATEGORIA XII – mężczyźni - rocznik 1987 i starsi  (26 lat i starsi)

- KATEGORIA NORDIC WALKING (marsz z kijkami) - wszyscy chętni bez względu na wiek

 

DYSTANS

- kategoria I - IV – 400 m

- kategorie V – XII, Nordic Walking  – 3200 m

 

NAGRODY

W kategoriach I – XII za miejsca 1-3 nagrody rzeczowe. W kategorii Nordic Walking losowane będą 3 nagrody rzeczowe spośród wszystkich uczestników tej kategorii. Każdy zawodnik otrzyma upominek i certyfikat uczestnictwa.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- wyścig zostanie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne,

- uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń do organizatora w razie wystąpienia zdarzeń losowych,

- osoby do lat 18 startują za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów

- organizator zapewnia opiekę medyczną podczas Biegu

- za rzeczy utracone, organizator nie ponosi odpowiedzialności

- uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora