Pomoc dla niosących pomoc

2024-01-31

302 945 zł trafi z budżetu Pyskowic do organizacji charytatywnych, które udzielają wsparcia zdrowotno – socjalnego naszym mieszkańcom. Środki zostały rozdysponowane w ramach konkursów, po zatwierdzeniu wyniku decyzją burmistrza Pyskowic.

Element dekoracyjny

O dotację z zakresu zadań publicznych w obszarach zdrowia, pomocy społecznej oraz profilaktyki uzależnieniom i patologiom ubiegały się dwie organizacje. 192 995 zł gmina przekaże Caritas Diecezji Gliwickiej, z przeznaczeniem na realizację zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w południowej części miasta oraz usług pielęgniarsko-pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych na terenie Pyskowic.

Z kolei kwotę 109 950 zł miasto przeznaczyło na zabezpieczenie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz usługi opiekuńcze i wsparcie w wychodzeniu z bezdomności, które świadczyć będzie Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach.