Pomoc dla organizacji niosących pomoc

2022-02-11

​271 347 zł to kwota, jaka trafi z budżetu Pyskowic dla organizacji charytatywnych, które świadczą wsparcie zdrowotno – socjalne naszym mieszkańcom. Środki zostały rozdysponowane w ramach konkursu, po zatwierdzeniu jego wyniku decyzją burmistrza Pyskowic. ​

Symboliczne ręce złączone w kształt serca w kolorach szarym i seledynowym wypełniają białe tło. Napis 271347 zł dla pyskowikich organizacji charytatywnych

O dotację z zakresu zadań publicznych w obszarze zdrowia i pomocy społecznej ubiegały się dwie organizacje. 181 500 zł gmina przekaże Caritas Diecezji Gliwickiej, z przeznaczeniem na realizację zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w południowej części miasta oraz usług pielęgniarsko-pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych na terenie Pyskowic.

Z kolei kwotę 89 847 zł miasto przeznaczyło na zabezpieczenie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz usługi opiekuńcze i wsparcie w wychodzeniu z bezdomności, które świadczyć będzie Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach.