POMOC DLA OSÓB POSZKODOWANYCH PRZEZ POWÓDŹ

2010-05-19

Burmistrz Miasta informuje, że osoby, które w związku z zaistniałą sytuacją zostały poszkodowane, mogą ubiegać się o uzyskanie doraźnej pomocy od Gminy Pyskowice. Informacja ta skierowana jest głównie do mieszkańców ul. Nad Łąkami oraz ul. Mickiewicza. W w/w rejony udali się już pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Pyskowicach.

W przedmiotowych sprawach zgłoszenia przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach ul. Cicha 1 tel. 32/233-23-55 i 32/333-02-52.