Pomoc dla seniorów, praca dla opiekunów. Rusza SMARTOPIEKA

2023-03-15

W trosce o poprawę bytu osób w wieku 60+ i niesamodzielnych rusza im na pomoc Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” w Koszęcinie. We współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Regionalnej w Katowicach uruchamia program wsparcia „SMARTOPIEKA PREMIUM”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Dwie uśmiechnięte starsze panie, skierowane głowami do siebie, napis na zielonym tle smartopieka premium 60 +

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania się osób potrzebujących jak i gotowych świadczyć usługi opiekuńcze za wynagrodzeniem. Kryteria objęcia pomocą jak i wymogi dla opiekunów dostępne są na stronie (link) https://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/686/nabor-do-projektu-pilotazowego-smartopieka-premium-uslugi-opiekuncze-60.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w biurze Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, ul. Szkolna 13, 42-286 Koszęcin. Rekrutacja ma charakter otwarty. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt posiada wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa: IX. Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.