Pomoc Ukrainie - zbiórka pieniężna

2022-03-09

Wojna na Ukrainie niesie śmierć, trudności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, łamie nasze serca… Dlatego nie pozostajemy obojętni w tej sytuacji. W odpowiedzi na zapytania  o możliwość wsparcia uchodźców z Ukrainy, również darami pieniężnymi, miasto Pyskowice uruchomiło zbiórkę finansową. Wpłat mogą dokonywać również osoby mieszkające zagranicą.

Serduszko w niebiesko - żółtej fladze Ukrainy. Napis pomoc dla Ukrainy - zbiórka pieniężna. Konto podane w treści informacji

Miasto Pyskowice błyskawicznie zareagowało na dramat naszego wschodniego sąsiada wywołany agresję Rosji. Uruchomiliśmy zbiórkę darów, zabezpieczyliśmy miejsca noclegowe - obecnie (stan na 9 marca) wykorzystanych jest 51 z nich, wielu obywateli Ukrainy znalazło też dach nad głową u osób prywatnych.

Kolejną inicjatywą jest zbiórka pieniężna, z której środki zostaną przeznaczona na zaspokojenie pilnych potrzeb uchodźców, którzy znajdują się na terenie Pyskowic, ale również, jeśli uzyskana kwota na to pozwoli, będziemy przekazywać zakupione rzeczy potrzebującym w Czerwonogradzie.

Wpłat prosimy dokonywać, wpisując jako odbiorcę gminę Pyskowice, na konto w PKO BP S.A.

  • nr rachunku 61 1020 2528 0000 0602 0480 4920, wpisując w tytule przelewu „POMOC DLA UKRAINY”. 

Osoby spoza Polski, chcące wesprzeć za naszym pośrednictwem ofiary wojny na Ukrainie, mogą dokonywać  wpłat na

  • nr rachunku (IBAN) :  PL 61 1020 2528 0000 0602 0480 4920,
  • COD SWIFT: BPKOPLPW,

wpisując w tytule przelewu „POMOC DLA UKRAINY”.

Bardzo serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.