"POMOC W DRODZE"

2013-09-16

Informujemy, że z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 25.09.2013 r., w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Paderewskiego 5 (budynek żłobka) w Pyskowicach będzie gościł - pełniąc dyżur w ramach mobilnego punktu poradnictwa specjalistycznego - trzyosobowy zespół (psycholog, prawnik oraz specjalista pracy socjalnej z zakresu pomocy ofiarom przemocy). W godzinach od 8.00 do 13.00 zespół będzie udzielał bezpłatnego, specjalistycznego poradnictwa osobom borykającym się z przemocą w rodzinie, uzależnieniem od alkoholu lub innymi uzależnieniami. Chęć skorzystania z poradnictwa wymaga wcześniejszej deklaracji, którą należy zgłosić do 23.09.2013 r. pod nr telefonu: 32 233 79 83 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach lub 32 233 23 55 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach.