POMOC Z METROPOLII GZM DLA SZPITALA W PYSKOWICACH

2020-04-08

W dniu dzisiejszym (8.04.2020 r.) odbyła się sesja Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podczas której podjęta została uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania związane z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). Zgodnie w uchwałą GZM jednostki samorządu terytorialnego otrzymały dodatkowe środki mające na celu dofinansowanie szpitali w walce z koronawirusem. Dzięki m.in. temu, że jako Gmina Pyskowice jesteśmy członkiem Metropolii z pomocy skorzystać mogą szpitale Powiatu Gliwickiego tj. Szpital w Pyskowicach sp. z o.o. oraz Szpital w Knurowie Sp. z o.o. Łączna kwota dotacji to 345 000,00 zł.

POMOC Z METROPOLII GZM DLA SZPITALA W PYSKOWICACH

Samorząd Miasta Pyskowice serdecznie dziękuje Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za inicjatywę oraz wszystkim Członkom Zgromadzenia za poparcie tych działań i przekazanie środków szpitalom Powiatu Gliwickiego. To ogromne wsparcie w walce z COVID-19.

 

Dziękujemy również za to, że w trudnych sytuacjach Zarząd i Członkowie Metropolii potrafią działać solidarnie, odpowiedzialnie, a także w imię wspólnego dobra na rzecz bezpieczeństwa oraz ochrony mieszkańców naszego regionu.