POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2017-01-11

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach informuje, że żywność będzie wydawana w Punkcie w Pyskowicach przy ul. Oświęcimskiej 2 w następujących dniach: 19.01.2017 r. godz. 13.00-15.00 (czwartek), 16.02.2017 r. godz. 13.00-15.00  (czwartek), 23.03.2017 r. godz. 13.00-15.00  (czwartek), 20.04.2017 r. godz. 13.00-15.00  (czwartek), 18.05.2017 r. godz. 13.00-15.00  (czwartek), 21.06.2017 r. godz. 10.00-13.00 (środa). 

Pomoc Żywnościowa

Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy. Od stycznia 2017 roku obowiązuje wyższe kryterium do 200%.Kryteria dochodowe:

1268 zł – dla osoby samotnej;
1028 zł – dochód na jedną osobę w rodzinie.


Aby otrzymać pomoc żywnościową należy uzyskać skierowanie wydawane przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach.