POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2017-02-15

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach przypomina o najbliższych terminach wydawania żywności (Punkt w Pyskowicach przy ul. Oświęcimskiej 2): 16.02.2017 r. godz. 13.00-15.00  (czwartek), 23.03.2017 r. godz. 13.00-15.00  (czwartek), 20.04.2017 r. godz. 13.00-15.00  (czwartek), 18.05.2017 r. godz. 13.00-15.00  (czwartek), 21.06.2017 r. godz. 10.00-13.00 (środa).

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - logo