POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2017-09-27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach informuje, że Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym-PODPROGRAM 2017. Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 200%). Kryteria dochodowe: 1268 zł – osoba samotna, 1028 zł – dochód na jedną osobę w rodzinie. Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w programie odbywa się poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach, który wydaje osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Żywność będzie wydawana w Punkcie Caritas przy ul. Oświęcimskiej 2 w następujących terminach: 19.10.2017 r.,  23.11.2017 r.,  14.12.2017 r. w godz. 12.00-15.00.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa