POMOC ŻYWNOŚCIOWA PROGRAM FEAD 2016

2016-09-14

Uruchomiony został Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Realizują go Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Parafią Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Trwać będzie do czerwca przyszłego roku. Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy tj. 951 zł dla osoby samotnej bądź 771 zł – dochód na jednego członka w rodzinie. Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2016 odbywa się poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach, które wydaje osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Wydawanie paczek żywnościowych dla osób objętych ww. pomocą odbędzie się w dniu 27.09.2016r. w godzinach od 11.00 do 15.00 w Punkcie w Pyskowicach przy ulicy Oświęcimskiej 2.

Pomoc Żywnościowa Program Fead 2016