PONAD 11 MLN ZŁ Z UE NA TERMOMODERNIZACJE

2018-05-16

Na początku maja Urząd Marszałkowski, po roku od momentu złożenia wniosków o dofinansowanie, rozstrzygnął konkurs w ramach RPO WSl ZIT – poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. W wyniku rozstrzygnięcia wszystkie złożone przez nasze miasto wnioski zostały ocenione pozytywnie i wybrane do dofinansowania (łączna kwota dofinansowania: 10 445 888,66 zł). Dofinansowanie to dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynków SP 4, 5 i 6, przedszkoli nr 1, 2 i 5, Miejskiego Żłobka i Urzędu Miejskiego. Planowane prace będą polegały na ociepleniu budynków oraz na wymianie w nich instalacji centralnego ogrzewania oraz oświetlenia. W ramach prac na dachu budynku Urzędu Miejskiego dodatkowo montowane będą panele fotowoltaiczne, a w SP5 będą realizowane prace związane z modernizacją basenu. Realizacja tych zadań jest przewidziana sukcesywnie na lata 2018 -2019. W ramach tego samego konkursu również Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach uzyskał dofinansowanie na termomodernizację w kwocie 918 217,48 zł.

Ponad 11 milionów złotych na modernizację miejskich budynków