PONAD 750 TYSIĘCY ZŁOTYCH DOFINANSOWANIA NA BUDOWĘ ULIC

2017-07-13

W ubiegłym roku Gmina Pyskowice złożyła w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o dofinansowanie budowy ulic Jaworowej, Orzechowej i Kasztanowej z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – edycja 2016-2017. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany przez wojewodę 30 listopada ub. roku i znajdował się na liście rezerwowej. 22 czerwca br. uzyskaliśmy informację o przyznaniu dofinansowania zadania  pn. „Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowickiej - Wolności w Pyskowicach - budowa ulic Jaworowej, Orzechowej i ul. Kasztanowej” w wysokości 364.709,00 złotych z deklaracją powiększenia tej kwoty w momencie uzyskania przez wojewodę kolejnych oszczędności w Programie. Ponieważ w przeciągu ostatnich kilku tygodni takowe oszczędności się pojawiły kwota dofinansowania wzrosła do łącznej wysokości 753.753,00 zł.

W przypadku powstania kolejnych oszczędności poprzetargowych w projektach znajdujących się na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, kwota dofinansowania dla naszego projektu może ulec zwiększeniu i osiągnąć wnioskowany poziom 50% dofinansowania.