Porozmawiajmy o Pyskowicach. Zapraszamy na spotkania online z burmistrzem

2021-04-07

Epidemia, przyniesione z nią kłopoty i problemy, nie oznaczają paraliżu życia miasta. Funkcjonuje obsługa urzędowych spraw, toczą się miejskie inwestycje, zadania idą swoim torem. Również burmistrz Adam Wójcik nie zaprzestaje kontaktów z mieszkańcami. Okoliczności wymagają jednak nowej formuły spotkań. Dlatego zapraszamy pyskowiczan do spotkań przez aplikację Teams. Pierwsze już 15 kwietnia o godz. 17.30.

Spraw, o których warto rozmawiać, w naszym mieście nie brakuje. Z pewnością również mieszkańców, którzy chcieliby zabrać głos. Ze zrozumiałych względów ilość osób mogących brać udział jednocześnie w spotkaniu online jest jednak ograniczona. Zaproszenia z linkiem otrzyma pierwszych 20 osób, które zgłoszą swój udział. Prosimy też o przesyłanie pytań – na adres pytania@pyskowice.pl - co najmniej na dwa dni przed datą spotkania.

Osoby, które chcą wziąć udział w pierwszym ze spotkań, powinny wysłać maila na adres pytania@pyskowice.pl, zatytułowanego "Zgłoszenie na spotkanie w dniu 15.04.2021r.", a w treści podać swoje imię.

Aby dołączyć do spotkania należy zapoznać się klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych załączoną w linku poniżej. Zachęcamy do udziału.

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych.