POROZUMIENIE O UTWORZENIU KLASTRA ENERGII

2017-09-29

28 września br. podczas sesji Rady Powiatu Gliwickiego podpisano porozumienie o utworzeniu Klastra Energii pn. „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim”. Klaster zrzesza gminy oraz podmioty prywatne z powiatu gliwickiego, a jego głównym zadaniem ma być walka z niską emisją i poprawa jakości życia mieszkańców. W sesji Rady Powiatu Gliwickiego, podczas której podpisano porozumienie o utworzeniu Klastra Energii wzięli udział m.in. Jarosław Wieczorek - Wojewoda Śląski, włodarze wszystkich gmin powiatu gliwickiego – nasze miasto reprezentował Adam Wójcik – zastępca burmistrza. Dwa dni wcześniej, 26 września br., radni Rady Miejskiej w Pyskowicach podjęli uchwałę nr XXXIX/283/2017 w sprawie współdziałania w celu zawarcia porozumienia o utworzeniu Klastra Energii. 

Podpisanie porozumienia o utworzenia Klastra Energii w powiecie gliwickim

Zdj. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach