Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

PORTAL INFO GZM – WSZYSTKO O MIASTACH METROPOLII W JEDNYM MIEJSCU

2020-07-10

Razem z Metropolią GZM zachęcamy pyskowiczan do odwiedzania i korzystania z portalu InfoGZM. To narzędzie gromadzenia, udostępniania i wizualizacji danych publicznych dla GZM i jej gmin członkowskich, które daje możliwość prowadzenia wszechstronnych analiz, trendów i procesów. Służy również do badań porównawczych całej Metropolii i poszczególnych gmin. W jednym miejscu pod adresem http://infogzm.metropoliagzm.pl zgromadzone są informacje w zakresie danych demograficznych, gospodarczych, budżetowych, środowiskowych czy przestrzennych. Zbierane i opracowywane dane prezentowane są m.in. za pomocą: map, kartogramów, wykresów, raportów i infografik.

Metropolia GZM - logo

InfoGZM zawiera także wykaz materiałów sporządzanych dla GZM i na temat GZM, a także opracowania własne, jak np. interaktywne mapy dotyczące przepływów ludności związanych z zatrudnieniem, mapowe zbiorcze zestawienie kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin GZM (na bazie 41 obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego), czy też informacje na temat programów rewitalizacji.

 

Głównym źródłem danych które prezentowane są na InfoGZM jest Główny Urząd Statystyczny, ale wykorzystywane są również informacje z innych źródeł, jak np.: gminne biuletyny informacji publicznej, Regionalna Izba Obrachunkowa, Ministerstwo Finansów i budżety gmin, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny.

 

Podstawowe informacje o Metropolii i gminach GZM zebrane zostały w zakładce InfoMapa. Można tam znaleźć dane dot. populacji, powierzchni, włodarzy, a także odnośniki do stron www oraz BIP każdej gminy członkowskiej. Zakładka Analizy to zbiór map, raportów oraz opracowań autorsko przygotowanych przez Departament Strategii i Polityki Przestrzennej GZM, na temat konkretnych kwestii tematycznych, pozwalających na monitorowanie sytuacji i rozwoju GZM.  Z kolei w zakładce Publikacje umieszone zostały opracowania przygotowane dla GZM, rankingi oraz inne materiały i przydatne linki.

 

Wyjątkowa sytuacja, którą stanowi epidemia COVID-19, przyczyniła się do utworzenia podstrony, gdzie umieszczono zbiór informacji i zaleceń dotyczących nadzwyczajnych warunków oraz statystyki zachorowań w GZM, które są codziennie monitorowane i aktualizowane.

 

Najszersza baza informacji o gminach GZM znajduje się w zakładce Statystki. Zostało tam zebranych ponad 200 zbiorów danych w pięciu grupach tematycznych: demografia, finanse, gospodarka, infrastruktura, środowisko. Dane dotyczą m.in. takich zagadnień jak: migracje, budżety gmin, bilanse skonsolidowane, podmioty gospodarcze według liczby zatrudnionych i profilu działalności, drogi rowerowe czy tereny zieleni.

 

Portal InfoGZM stale się rozwija. To świetna i bogata baza informacji, która jest wykorzystywana w bieżących pracach Urzędu Metropolitalnego i która z pewnością przysłuży się przy tworzeniu Strategii Rozwoju GZM. InfoGZM to jednak nie tylko narzędzie prezentowania danych. Największą pracę i wartość stanowi ich zebranie w jednym miejscu, przygotowanie i wykonanie na ich podstawie analiz zjawisk zachodzących w Metropolii.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Unia Europejska - Pozyskane dotacje
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę