Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

POSTĘPOWANIE KONKURSOWE - PREZES ZARZĄDU MZBM - TBS

2018-04-10

Rada Nadzorcza MZBM-TBS Spółki z o.o. w Pyskowicach ogłasza postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu oraz warunki, jakie powinien spełnić kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu MZBM –TBS Spółki z o.o. w Pyskowicach określa Regulamin konkursu. Kandydaci winni składać zgłoszenia w zamkniętych kopertach na adres: MZBM-TBS Spółka z o.o., ul. Strzelców Bytomskich 9, 44-120 Pyskowice, z dopiskiem „Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu” (NIE OTWIERAĆ) w terminie do 27 kwietnia 2018 r. do godziny 14.00. Ogłoszenie o konkursie oraz Regulamin konkursu dostępny jest w zakładce: Praca - nabory. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 233 21 07 oraz w siedzibie Spółki.

MZBM - TBS SP. Z O.O. - logo
Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę