POWIAŁO „CZYSTĄ ENERGIĄ” W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5

2019-12-17

Dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 5 odbyła się uroczystość, podczas której została oficjalnie otwarta, nowa pracownia pn.: „Czysta Energia". 
Całkowity koszt projektu jej stworzenia wyniósł 54.549,70 zł. Kwota dofinansowania projektu przez WFOŚiGW to 37.500,00 zł. Pozostałą część sfinansowało miasto Pyskowice.

POWIAŁO „CZYSTĄ ENERGIĄ” W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5

Pracownia powstała dzięki udziałowi szkoły w V edycji konkursów: „Zielona Pracownia_Projekt'2019" oraz „Zielona Pracownia'2019"organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Do tegorocznej edycji wpłynęły 184 zgłoszenia. Laureatami zostało 61 szkół w tym nasza „Piątka".

Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt'2019" skierowany był do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego. Realizowany jest w dwóch etapach. Fundusz najpierw przyznaje pieniądze na opracowanie projektu pracowni, a potem przekazuje dotacje na realizację inwestycji. Przy ocenie wniosków pod uwagę brana jest przede wszystkim różnorodność pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni dostosowana do grup wiekowych uczniów. Bardzo ważnym kryterium jest także pomysł na zagospodarowanie sali, jej funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań.
Nowoczesna, interaktywna pracownia wyposażona w pomoce dydaktyczne przyczyni się do kształtowania świadomości ekologicznych uczniów i nauczy ich, jak dbać o środowisko i podejmować proekologiczne działania.