POWIATOWY TURNIEJ SKATA SPORTOWEGO

2012-10-12

28 października br. o godz. 10.00 w Pawilonie Sportowym - Boisko Klubu Sportowego „SOKÓŁ" w Łanach Wielkich k. Sośnicowic rozpocznie się Powiatowy Turniej Skata Sportowego o tytuł najlepszego Szkaciorza Powiatu Gliwickiego dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 października. Na turniej zapisywać można się u Tadeusza Żogały, tel. 503 926 979 lub Winfryda Ficonia, tel. 508 589 262 oraz w Wydziale Edukacji, Kultury Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gliwicach, tel. (32) 332 66 70, e - mail: wes@starostwo.gliwice.pl.

W turnieju zastosowanie mają Międzynarodowe Przepisy Gry w Skata, Regulamin Turniejowy oraz Katalog Kar Kolegium Sędziowskiego PZSkat. Dodatkowych informacji udziela Tadeusz Żogała lub Winfryd Ficoń.

 

Organizatorami imprezy są: Powiat Gliwicki oraz Miasto i Gmina Sośnicowice. Patronat medialny nad przedsięwzięciem sprawują „Nowiny Gliwickie" i „Wiadomości Powiatu Gliwickiego".