POWIATOWY TURNIEJ SKATA SPORTOWEGO

2015-09-10

26 września o godz. 10.00 w Domu Kultury w Żernicy przy ul. Szafranka odbędzie się XII Powiatowy Turniej Skata Sportowego o Puchar Starosty Gliwickiego. Zgłoszenia przyjmowane będą do 26 września br. do godz. 9.30 u: Tadeusza Żogały tel. 503 926 979, Winfryda Ficonia tel. 508 589 262 oraz w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gliwicach tel. (32) 332 66 70, e-mail: wes@starostwo.gliwice.pl. W turnieju zastosowanie mają Międzynarodowe Przepisy Gry w Skata, Regulamin Turniejowy oraz Katalog Kar Kolegium Sędziowskiego PZSkat. Serdecznie zapraszamy!

Powiatowy turniej skata sportowego

REGULAMIN TURNIEJU SKATA SPORTOWEGO
o tytuł
NAJLEPSZY SZKACIORZ POWIATU GLIWICKIEGO

 

Patronat: Starosta Gliwicki
Organizacja: Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Współorganizacja: Urząd Gminy Pilchowice

Turniej odbędzie się: 26 września 2015 r. rozpoczęcie godz. 10.00 w Domu Kultury w Żernicy, przy ul. Szafranka

Warunki ogólne
1.Cele turnieju
• Współzawodnictwo sportowe
• Popularyzacja gry w skata
• Integracja mieszkańców Powiatu Gliwickiego
• Promowanie Powiatu Gliwickiego
2.W turnieju mogą wziąć udział
• Mieszkańcy Powiatu Gliwickiego i zaproszeni goście
• Zgłoszenia będą przyjmowane do 26.09.2015 r. do godz. 9.30

 

Przepisy szczegółowe
1. uczestnictwo jest uzależnione od wcześniejszego potwierdzenia swej obecności;
2. organizator ma prawo nie dopuścić zawodnika do zawodów;
3. organizator ma prawo wykluczyć zawodnika z zawodów;
4. zawody rozegrane zostaną w systemie 2 serie po 48 rozdań;
5. czas trwania serii 120 minut;
6. turniej zostanie rozegrany kartami do gry wg wzoru tradycyjnego (śląskiego);
7. turniej zostanie rozegrany zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Gry w Skata oraz zgodnie z zasadami i Regulaminami obowiązującymi w PZSkat;
8. klasyfikacja turnieju
• indywidualna - dotyczy wszystkich startujących w turnieju
• indywidualna- dla zawodników Powiatu Gliwickiego
• drużynowa - dotyczy zawodników Powiatu Gliwickiego (suma punktów 4 najlepszych zawodników z danej Gminy Powiatu Gliwickiego);

9. organizator zapewnia puchary oraz nagrody rzeczowe za miejsca I-VI w rozgrywkach indywidualnych oraz I-III w rozgrywkach drużynowych
10. wszelkie kwestie sporne będzie rozstrzygać sędzia turnieju

 

Dobrej karty życzą Organizatorzy

 

W sprawach dotyczących regulaminu turniejowego można kontaktować się z Tadeuszem Żogałą, tel. 503 926 979, ze strony Starostwa z Dominiką Jaroszyńską tel. 32 332 66 70.