POWIATOWY TURNIEJ SZACHOWY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

2015-03-31

17 kwietnia br. (piątek) od godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 6 w Pyskowicach odbędzie się Powiatowy Turniej Szachowy Szkół Podstawowych. Zawody zostaną rozegrane w VII rundach w tempie gry 15 minut/zawodnika. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy!

Regulamin Powiatowego Turnieju Szachowego Szkół Podstawowych

 

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Powiatowym Turnieju Szachowym Szkół Podstawowych Powiatu Gliwickiego.


1. Termin Turnieju – 17.04.2015 r. (piątek) godzina 900 w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Wyzwolenia 4 w Pyskowicach.


2. Uczestnictwo w Turnieju – uczestnikiem Turnieju mogą być dzieci ze szkół podstawowych Powiatu Gliwickiego.


3. Zgłoszenie zawodników - Szkoła ma prawo zgłosić reprezentację w 2 kategoriach wiekowych, maksymalnie po 3 zawodników w grupie:
grupa dziewcząt , klasy 1-3
grupa chłopców , klasy 1-3
grupa dziewcząt , klasy 4-6
grupa chłopców , klasy 4-6.
W przypadku dużej ilości zawodników dziewczęta i chłopcy będą grać w jednej grupie wiekowej, a klasyfikacja końcowa odbędzie się osobno dla dziewcząt i chłopców.


4. Termin nadsyłania zgłoszeń (zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko dziecka, klasę i nazwę szkoły która reprezentuję, nazwisko opiekuna) – do 11.04.2015 r. (mailowo na adres alfakohut@gmail.com), tel. kontaktowy (Anna Kohut 698 440 454, Aneta Grodzicka 503 776 734). Szkoły otrzymają informację potwierdzającą zgłoszenie zawodników do Turnieju. Uczestnicy zgłoszeni po terminie nie wezmą udziału w turnieju.


5. Cele turniej:
 upowszechnianie i popularyzacja sportu,
 aktywna integracja społeczna dzieci i młodzieży z powiatu gliwickiego,
 stworzenie dzieciom warunków do gry w szachy,
 aktywne spędzanie czasu wolnego,
 wzrost zainteresowania dzieci i młodzieży grą w szachy w powiecie gliwickim,
 przygotowanie dzieci i młodzieży do pożytecznego wypoczynku w czasie wolnym od nauki.


6. Zasady przeprowadzenia rozgrywek:
 zawody odbędą się w formie turnieju indywidualnego granego systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund,
 tempo gry po 15 minut na partię dla każdego zawodnika,
 wszystkie spory rozstrzygać będzie Sędzia Główny,
 najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni dyplomami, pucharami i nagrodami rzeczowymi,
 na podstawie miejsc uzyskanych przez uczniów w czasie trwania turnieju indywidualnego zostaną ogłoszone wyniki klasyfikacji drużynowej, a 3 najlepsze Szkoły nagrodzone zostaną pucharami.


7. Udział w Turnieju jest jednoznaczny z udzieleniem praw do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych uczestników (imię, nazwisko, wizerunek, jednostka delegująca) na stronach internetowych organizatorów w celu zamieszczenia wyników przeprowadzonego Turnieju.


8. Ostateczny komunikat zostanie przedstawiony w dniu zawodów na sali gry.


9. Turniej organizowany jest przez Stowarzyszenie Ludzie Miasta, dotacja została udzielona ze środków Powiatu Gliwickiego.