"POWÓDŹ, POŻAR, DNIEM CZY NOCĄ - STRAŻ PRZYCHODZI CI Z POMOCĄ"

2011-03-21

Zakończyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Powódź, pożar, dniem czy nocą - straż przychodzi ci z pomocą", skierowanego do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w wieku od 6 do 16 lat, a także uczniów szkół specjalnych.

 Praca Katarzyny Gazdy - II Miejsce w najmłodszej grupie wiekowej

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju - zorganizował XIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży, którego celem było zapoznanie z przyczynami występowania niebezpiecznych zdarzeń oraz wyrobienie możliwie skutecznych umiejętności zachowania się podczas ich wystąpienia. Głównym celem konkursu było uświadomienie dzieci i młodzieży o różnorodnych działaniach zawodu strażaka podczas pełnienia służby. Istotne jest pokazanie znaczenia jego pracy dla zapewnienia bezpieczeństwa każdemu człowiekowi. Konkurs ma za zadanie promować i poszerzać wiedzę na temat działalności służb ratowniczych, szczególnie straży pożarnej, uczestniczących w usuwaniu skutków wypadków, pożarów, nieszczęśliwych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych. Popularyzuje zasady bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku występowania różnego rodzaju zagrożeń. Konkurs poszerza wiedzę o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, o trudnej i bardzo potrzebnej pracy strażaka, pokazuje, że w dzisiejszych czasach strażak nie tylko gasi pożary, nie tylko niesie pomoc, ale także ratuje ludzi poszkodowanych w wypadkach drogowych, podczas klęsk żywiołowych, usuwa skutki katastrof chemicznych i ekologicznych. Tego typu konkurs daje możliwość rozwoju wyobraźni uczestników, podobnie jak akcje edukacyjne czy kampanie społeczne, gdzie promuje się zasady bezpiecznego zachowania.

 

Grupy wiekowe uczestników konkursu:
I grupa - młodsza 6 - 8 lat,
II grupa - średnia 9 - 12 lat,
III grupa - starsza 13 - 16 lat,
IV grupa - uczniowie niepełnosprawni.

 

Technika wykonywania prac: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie. Dopuszczalny format prac konkursowych: od A4 do A2.

 

Urząd Miejski w Pyskowicach zorganizował eliminacje gminne konkursu, w których udział wzięli uczniowie Szkół Podstawowych Nr 4 i 6, Zespołu Szkół z ul. Szkolnej oraz Zespołu Szkół Specjalnych, a także sekcji plastycznej MOKiS - u. Spośród nadesłanych prac jury, wyłoniło najlepsze, które zostały wysłane do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gliwicach, aby wziąć udział w eliminacjach powiatowych. 

 

Oto zwycięzcy konkursu:

w grupie I (młodszej: 6 - 8 lat):
Martyna WECHOWSKA - SP Nr 4
Katarzyna GAZDA - MOKiS
Zofia MUSZEWSKA -SP Nr 5


w grupie II (średniej: 9 - 12 lat):
Justyna MAŚNICA - SP Nr 5
Kamil PTAK - SP Nr 4
Szymon PIECHULA - SP Nr 6


w grupie IV (uczniowie niepełnosprawni):
Kamil BRODOWY -ZSS

 

Wyróżnienia otrzymali:
Magdalena Skałkowska -SP Nr 6
Radek Biliński -MOKiS
Hanna Zwolińska -SP Nr 6
Martyna Fabian -SP Nr 4
Tomasz Burzan - SP Nr 5
Małgorzata Ochocka -SP Nr 6
Wojciech Smyl -Gim Nr 2

 

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy!