POWOŁANO GMINNĄ RADĘ SPORTU

2009-12-17

W związku z upływem 3-letniej dotychczasowej kadencji Gminnej Rady Sportu, Burmistrz Miasta Pyskowice Zarządzeniem nr RZ 0151-KSiSS/191/09 z dnia 18.11.09r., powołał nowy siedmioosobowy skład członków Rady.

Skład członków Gminnej Rady Sportu:

- Dariusz Bryła - prezes Klubu Sympatyków Siatkówki „Gumisie"
- Bogusław Matwiejczuk - prezes Śląskiego Klubu „Taekwon-do" ITF
- Rafał Barszcz - wiceprezes Klubu „Futsal Akademia" Pyskowice
- Bogusław Domagała - prezes Miejskiego Klubu Sportowo-Rekreacyjnego Pyskowice
- Zygmunt Breguła - prezes Miejskiego Klubu Sportowo-Rekreacyjnego „Czarni" Pyskowice
- Patryk Wojcik - prezes Klubu Sportowo-Rekreacyjnego „Remedium" Pyskowice
- Teresa Stebel - nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum Nr 1

 

Na pierwszym posiedzeniu i po ukonstytuowaniu się GRS w dniu 10.12.09 r. wybrano na przewodniczącego Teresę Stebel, zastępcę przewodniczącego Dariusza Bryłę i sekretarza Rafała Barszcza.

 

Zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej z dnia 18.01.1996r. Gminna Rada Sportu jest organem doradczym Burmistrza Miasta w sprawach kultury fizycznej i ma charakter społeczny. Jest to zatem podmiot, który w zamierzeniu ustawodawcy tworzy wspólną platformę współpracy wszystkich środowisk realizujących zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy. Do jej zadań należy w szczególności:
1. Opiniowanie:
a) projektu budżetu Gminy Pyskowice w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu,
b) projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu,
c) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje i instytucje na terenie Gminy Pyskowice, dofinansowywanych przez Gminę Pyskowice,
d) dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym z budżetu Gminy Pyskowice w zakresie kultury fizycznej i sportu,
e) projektów programów rocznych współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi działalność pożytku publicznego, w części dotyczącej zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
2. Propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych.
3. Współtworzenie gminnego kalendarza imprez.
4. Współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Pyskowice.
5. Współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami działającymi na terenie Gminy Pyskowice w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz Komisją Edukacji, Kultury i Sportu, w celu wypracowania nowych form i metod rozwoju kultury fizycznej i sportu.

Składamy serdeczne podziękowania za pracę członkom Rady Sportu poprzedniej kadencji.
Mamy nadzieję, że nowa Rada będzie równie dobrze pracowała na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Pyskowicach i że nasza wzajemna współpraca owocować będzie nowymi pomysłami z tej dziedziny, które wspólnie będziemy wdrażać w życie.