Powstaje plan ogólny miasta Pyskowice. Zapraszamy do składania wniosków

2024-04-18

W związku z przystąpieniem do sporządzenia planu ogólnego miasta Pyskowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (uchwała nr LXV/608/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. Rady Miejskiej w Pyskowicach) zapraszamy mieszkańców do składania wniosków.

Elelement ozdobny - kontur obszaru Pyskowic

Wnioski można składać na piśmie w terminie do 20 maja 2024 r. włącznie na adres Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: gmpyskowice@pyskowice.pl

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem https://bip.pyskowice.pl/bipkod/34925120