Powstaje plan transformacji Województwa Śląskiego. Twój głos ma znaczenie

2021-06-17

Trwają konsultacje społeczne Projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030. Zachęcamy mieszkańców Pyskowic do wzięcia w nich udziału i wyrażenia opinii. Głos w tej sprawie ma ogromne znaczenie - plan będzie podstawą do wydatkowania środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz korzystania z innych źródeł finansowania transformacji regionów górniczych UE.

Uwagi do projektu można przesyłać do 30 czerwca 2021 r. elektronicznie na adres transformacja@slaskie.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice, z dopiskiem „Konsultacje–TPST v.02”.

Uwaga! Przyjmowane będą wyłącznie uwagi zgłoszone na ustalonym formularzu, dostępnym pod tym linkiem.

Projekt planu oraz więcej informacji na stronie https://rpo.slaskie.pl/czytaj/konsul_spol_projektu_TPS.